Saturday, July 2, 2011

เกมส์ฝึกยิงปืนสไนเปอร์ Sniper School : เกมส์ยิง

เกมส์ฝึกยิงปืนสไนเปอร์ เกมส์ิยิงสไนเปอร์ Sniper School : เกมส์ยิง


ฝึกฝนความแม่นยำในการยิงปืน เลื่อกชนิดของเป้า เลงให้เม่นๆ
เกมส์ฝึกเป็นนักแม่นปืน ซึ่งมีหลายรูปแบบให้เล่นนะ วิธีการเล่นก็คล้ายๆ กับเกมยิง ทั่วๆ ไป
เกมส์ฝึกยิงปืนสไนเปอร์ เกมส์ิยิงสไนเปอร์ Sniper School : เกมส์ยิง

No comments:

Post a Comment